Οι αιτίες και οι παράγοντες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Paris: Αγών (Παρίσι), 1927 . 119 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεγάλοι άνδρες της ανθρωπότητος: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1952 . 512 σ.: , Για τον Μέγα Πέτρο βλ. σ. 7-56. Για τον Α. Λίνκολν βλ. σ. 59-72. Για τον Ταλλεϋράνδο βλ. σ. 76-116. Για τον Μέγα Ναπολέοντα βλ. σ.120-164. Για τον Μέττερνιχ βλ. σ. 165-191. Για τον Μωχάμετ Άλι βλ. σ.196-214. Για τον Βίσμαρκ βλ. σ. 243-266. Για τον Ροβεσπιέρο βλ. σ. 271-286. Για τον Μαρά βλ. σ. 292-319. Για τον Δαντών βλ. σ. 325-342. Για τον Καβούρ βλ. σ. 369-404. Για τον Ουάσινγκτον βλ. σ. 479-510. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρώματα αρχαίας ιστορίας. by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δημ., 1952 . (18)+335 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The hellenism of the ancient Macedonians / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1965 . vii+294 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο ελληνισμός: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1963 . 383 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Alexander the Great and Hellenism by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . 295 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοραής και Καποδίστριας: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 110 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1965 . 655 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κείμενα -πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1968 . 6 τ. , Τόμος 1: Τα πρώτα σαλπίσματα..... Τόμος 2: 1821-1826. Μέρον 1ον. Τόμος 2: 1827-1832. Μέρον 2ον. Τόμος 3: Τα περί παιδείας. Μέρον 1ον . Τόμος 3: Τα περί παιδείας. Μέρον 2ον. Τόμος 3: Τα περί παιδείας. Μέρον 3ον Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Οι τοπικοί οργανισμοί της επαναστάσεως του 1821 και το πολίτευμα της Επιδαύρου by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 299 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Origine de la maison royale de Macédoine et les légendes relatives de l'antiquité / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 155-161. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ανθρώπινα ιδεώδη της Επαναστάσεως του 1821. by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 22 σ. , Τόμος "Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821, σ. 219-240 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος και η νεοελληνική αναγέννησις: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 35 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεοποίησις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα σχέδια ελληνοασιατικής αυτοκρατορίας. by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1960 . 146 σ. , Τόμος (1959-1960) 35-179 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική νεότης του Μεγάλου Αλεξάνδρου / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1959 . 50 σ. , Περιοδικό: "Πλάτων. Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων", ΙΑ΄ (1959) 97-145. | Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργεάδαι-Τημενίδαι: Καταγωγή και ιστορική απαρχή του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1958 . 92 σ. , Τόμος: "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1957-1958) 35-125. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική απαρχή του μακεδονικού κράτους και η σφαγή των Περσών. by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Πλάτων. Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, 1958 . 17 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος Α΄ ο Φιλέλλην: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1959 . 126 σ. , Τόμος 1958-1959, σ. 217-341 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφική επισκόπησις, κατάλογος ιστορικών εγγράφων, επιστημονική δράσις by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 15 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θούριος του Ρήγα εις το αρχαιότερον σωζόμενον χειρόγραφον / by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1962 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.16(1962) σ.370-383 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha