Κοινωνική οικονομία και οικονομική πολιτική / by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 34 σ. ; 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η Ευρωπαϊκή κοινή αγορά, η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και η στάσις της Ελλάδος έναντι αυτών by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Λέσχη, 1957 . 19 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ένωσις των χωρών της δυτικής Ευρώπης και η ενσωμάτωσις της Ελλάδος εις αυτήν by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Λέσχη, 1956 . 25 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reflexions sur lΈssor commercial et industriel de Thessalonique, effectué depuisle XVIIIe siècle jusqu'à nos jours / by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1974 . 10 σ. , Τόμος 14(1974) 1-10 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγκρισις ελληνικών και ευρωπαικών επιχειρήσεων εν όψει της ενδεχόμενης συνδέσεως της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή κοινή αγορά by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Λέσχη, 1961 . 18 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισήγησις επί του προβλήματος οργανώσεως της βιομηχανικής πίστεως εν Ελλάδι. by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Οικονομικών Επιστημών, 1960 . 17 σ. , Τόμος: Οικονομική Ανάπτυξις της Ελλάδος Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Réflexions sur l'essor commercial et industriel de Thessalonique, effectué depuis le XVIIIe siecle jusqu' a nos jours / by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΔ' (1974) 1-10 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της εκπαιδεύσεως και ιδία της τεχνικής εξαταζόμενον από οικονομικής απόψεως by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1968 . 76 σ. , Τόμος ΙΒ' (1968) 563-632 | Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την θεωρίαν της αφανούς ανεργίας by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1966 . 15 σ. , Τόμος ΙΓ' (1966) 71-83 | Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της εξωτερικής μεταναστεύσεως των ελλήνων εργαζομένων by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1967 . 51 σ. , Τόμος ΙΔ' (1967) 341-389 | Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της βιομηχανικής πίστεως: by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 1951 . 32 σ. , Τόμος 11-12 (1951) | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha