Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Ζ'. Αναμνήσεις 1921 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1996 . xxxii+440 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο Μακεδονικού Αγώνα. Απομνημονεύματα: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1984 . (8)+271 σ.; Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Μακεδονικού αγώνος Πηνελόπης Δέλτα.1. Ο Μακεδονικός αγών: by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . ιγ΄+115 σ. , Υπάρχει και η 2η έκδοση Βλ. ΧΙ-284-468. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχείον Μακεδονικού αγώνος Πηνελόπης Δέλτα. 3. Ο Μακεδονικός αγών: by Παπατζανετέας, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . ιδ΄+63 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Η'. Αναμνήσεις 1940. by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 2007 . 791 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για την πατρίδα by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ολυμπία, 1992 . 159 σ. , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Α'. Ελευθέριος Βενιζέλος: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1978 . λα΄+391 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Β'. Νικόλαος Πλαστήρας: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1979 . κα΄+162 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Γ'. Πρώτες ενθυμήσεις by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1980 . κδ΄+252 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Δ΄. Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία 1919 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1982 . 191 σ.; Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Ε'. Το γκρέμισμα: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1983 . λγ'+297 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. ΣΤ'. Αναμνήσεις 1899 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1991 . λγ'+297 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Δημητράκου Α.Ε., 1934 . 2 τ.: , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Για την Πατρίδα. by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Δημητράκου Α.Ε., 1936 . (5)+141 σ.: , βλ. και IV-127-717. Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Στα μυστικά του Βάλτου. by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1979 . 569 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχείο Π. Σ. Δέλτα τόμ. Ι' : Ρωμιοπούλες / by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα : Ερμής, 2014 . 3 τ..: , Τίτλος τόμου Α' : Το ξύπνημα, Β' : Λάβρα, Γ' : Σούσουρο 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η λίμνη των Γιαννιτσών / by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 57-61. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha