Τα μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 452 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας. by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Σιάτιστα: Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, 1995 . 288 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιερός ναός των Ταξιαρχών και τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού ΄Ιωνας Μοναχός. by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1982 . 48 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Μ.Τραμπαντζής 1813-1890: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 63 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το διδακτήριο του γυμνασίου και λυκείου Σιάτιστας "Γεώργιος Παπαγεωργίου" by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1988 . 61 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιάτιστα αδούλωτη: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Σαντζάκι Μοναστηρίου by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Χ.τ.: Πρέσπες, 1996 . 3 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 38 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.81-118. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και τα μοναστήρια / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.194-207. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας: by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.468-487. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διά της Εκκλησίας και της παιδείας πνευματική αυτοάμυνα του Δυτικομακεδονικού Ελληνισμού κατά το Μακεδονικό Αγώνα / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Καστοριά: Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2005 . 12 σ. , Τόμος "Μακεδονικός Αγών, Παύλος Μελάς", σ. 89-100 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέγερση παρθεναγωγείου στην Άνω Σιάτιστα και προβλήματα λειτουργίας του (1893-1894) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 133-141. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευεργετομάνα Σίατιστα και οι αδελφοί Παπαγεωργίου by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1997 . 7 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτες επιστολές σχετικές με την ίδρυση ιερατική σχολής στην ιερά μονή Οσίου Νικάνορος Ζαβόρδας (1902, 1925) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.238-252. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιάτιστα / by Μπόντας, Γεώργιος Μ. Publication: Χ.τ.: χ.ε. 1989 . 14 σ.: 30x22 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιατιστινοί ευεργέτες / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1987 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1987) σ.139-144 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου Βλάστης / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1991 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1991) 140-164 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στη Σιάτιστα επί αρχιερατείας Ζωσιμά (1686-1746) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1992 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1992) 170-177 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναστήρι της Παναγίας Σισανίου : ιστορία και τέχνη / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1993 . 27 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1993) σ.225-249 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αγαθάγγελος Α' Στεφανάκης (1877-1882) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1995 . 26 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1995) σ.54-80 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha