Σκέψεις και διαλογισμοί της φυλακής / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 282 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων. by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . 150+(10) σ.; Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αντίγονος Δώσων Βασιλεύς της Μακεδονίας / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 390 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η συμμαχία του Φιλίππου του Ε' μετά του Αννίβα κατά της Ρώμης: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 62 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Καιροί εθνικής δοκιμασίας / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 543 σ. ; 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η συμφωνία συνδέσεως της Ελλάδος με την ΕΟΚ / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Στ. Ν. Γεωργιάδης, 1969 . 323 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η ανάπτυξις της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1962 . 335 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισηγητική έκθεσις επί της οικονομικής καταστάσεως της Ελλάδος: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1958 . 32 σ. ; 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1960 . 182 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος και υποαπασχόλησις by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 27 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι δυνατότητες οικονομικής αναπτύξεως Μακεδονίας και Θράκης / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1967 . 31 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνία δικαιώματος κατά τον αστικόν κώδικα by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1949 . 102 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Έλεγχος κριτικής / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 10 (1970) 293-298 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η καταγωγή των Αργεαδών-Τημενιδών βασιλέων της Μακεδονίας: by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1975 . 32 σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο 21x14 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 1979 . 10 σ. , Ανάτυπο δημοσιευμένο στο περιοδικό: Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (1979) [3-7]. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίλιππος ο Ε' : η πρώτη σύγκρουσις του ελληνισμού προς την Ρώμην / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . 305 σ. ; 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Περσεύς : ο τελευταίος βασιλεύς των Μακεδόνων / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1978 . 608 σ., [13] φύλλα με πίνακες (3 διπλ.) ; 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εθνική αγωγή των νέων εις την σύγχρονον κοινωνίαν / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1979 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.1(1979) 41-48 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δύο επιστολαί προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1980 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.2(1980) 61-81 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμοιβαία επίδρασις ποινικού και πολιτικού δεδικασμένου / by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 283 σ. ; 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha