Αργολικό ιστορικό αρχείο 1791-1878. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος Αργειών "Ο Δαναός", 1994 . 566 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Φιλοσόφου. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . 496 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολή Δημητσάνης. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 70 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1971 . 2 τ. , Τόμος Α: ιστ΄+479. Τόμος Β:ιε΄+487. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 187 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Νέα Ελλάς, ή, ελληνικόν θέατρον by Ζαβίρας, Γεώργιος Ιωάν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . xlviii+609 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα με ταξινομικό αριθμό ΧΙ-253-513 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Τα Ορλωφικά: by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1967 . 198 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστική ιστορία και χριστιανικά μνημεία Κορινθίας. Τόμος πρώτος. Ιστορία. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον «Ο Παν», 1973 . 380 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Δαλιβήρης ο από Δράμας / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 25 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 470-494 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παιδεία ελληνική και χριστιανική. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1966 . 24 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναγραφή των κυριώτερων δημοσιευμάτων by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 11 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι. [Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962]. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1965 . 14 σ. , Τόμος ΛΔ' (1965) 363-374 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι. [Παναγιώτου Παπατσώνη, Απομνημονεύματα από των χρόνων της τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α]. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1965 . 66 σ. , Τόμος ΙΕ' (1963-64) 336-401 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι, βιβλιοκριτικά σημειώματα / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1969 . 30 σ. , Τόμος Β' (1969) 475-500 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
α) Βιβλιοκρισίαι. β) Βιβλιοκριτικά σημειώματα / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1967 . 52 σ. , Τόμος Β' (1967) 337-385 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χρόνια της αρχιερατείας Γρηγορίου Ε΄ εις Σμύρνην: by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1965 . 36 σ. , Τόμος ΙΒ΄ (1965) 367-402 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα της ιστορίας των σχολείων των Αθηνών κατά την τουρκοκρατίαν by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Τα Αθηναϊκά.Περιοδική έκδοσις του Συλλόγου των Αθηναίων., 1964 . 31 σ. , Δίστηλο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεντηκονταετηρίς των Βαλκανικών Πολέμων: by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1962 . 35 σ. , Τόμος Δ (1962) 461-493 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητρόπολις Αδριανουπόλεως. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1957 . 16 σ. , Τόμος 22 (1957) 321-332 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στασινός της Άκοβας και η οικογένεια Λαμπαρδοπούλου της Δημητσάνης / / by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 30 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.1 (1954) 129-159 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha