Παρακμή και πτώση του Θεματικού Θεσμού: by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007 . 155 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The "Καθ' ημάς γλώσσα" in the Mauros and Kouber's episode (Miracula S. Demetrii 291) / by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 13 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.89-101. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une remarque sur le récit des meracles de Saint Démétrius by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Αθήνα: Κέντρο Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1987 . 15 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Ιουστιανού Β΄κατά των Βουλγάρων και Σλάβων (688) by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντιακά, 1982 . 16 σ. , Τόμος 2 (1982), 113-124 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
J. Β. Bury, the imperial administrative system in the ninth century: by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1968 . 76 σ. , Τόμος Ι (1968), 167-240 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στους Κατασύρτες (917). by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1983 . 28 σ. , Τόμος ΚΑ (1983) 123-148 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Monoxyla, Slavs, Bulgars, and the coup organised by Artemios-Anastasios II (719) / by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 181-195 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha