Κατάλογος των αρχιτεκτονικών μελών του μουσείου Θεσσαλονίκης / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 380 σ. ; 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νεολιθική Μακεδονία by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 383+70 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τους προϊστορικούς οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας. by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 98 σ.+22 πίν.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νεολιθικές έρευνες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1984 . (12)+vi+239 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεολιθικές έρευνες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1991 . 149+(6)+53+(2)+41 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recent research in the prehistory of the Balkans. by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Ινστιτούτο Βορείου Ελλάδος, 2003 . 539 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ancient greek colonies in the Black Sea: by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Ινστιτούτο Βορείου Ελλάδος, 2003 . 2 τ.: , Τόμος Ι: σ. 695. Τόμος ΙΙ: σ. [696-1432] Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο χρυσός των Μακεδόνων. Από την έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 336 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Ολκός, 2004 . 383 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσημεριανή τούμπα Τριλόφου Νομού Θεσσαλονίκης : by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6(1992), σ.339-348 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στον προϊστορικό οικισμό Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου, περίοδοι 1992, 1994-1996 / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 14 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ. 355-368 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστικές ανασκαφές στον νεολιθικό οικισμό της Σταυρούπολης / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1999 . 11 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 11, 1997", σ. 305-315 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2005 . 2 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 17, 2003", σ. 263-264 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπεράσματα από τη μελέτη των προϊστορικών οικισμών της Ανατολικής Μακεδονίας / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 12 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 235-247. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεολιθικές έρευνες στην Κεντρική Μακεδονία / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 207-211. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπεράσματα από τις νεότερες νεολιθικές έρευνες στη Μακεδονία. by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 8 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V. (1989) Τόμος 1", σ. 499-507 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης Β και βυζαντινής εγκατάστασης παρά τον προϊστορικό οικισμό Θέρμη Α. Ανασκαφική περίοδος 1989 / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 130 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 381-501 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα των χρονικών της νεολιθικής έρευνας στην νότια Βαλκανική από το 1984 κ. εξ. / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 42 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 228-267 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης. Ανασκαφική περίοδος 1987 / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 72 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΖ (1990), 223-287 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή προϊστορικού οικισμού νεότερης νεολιθικής και πρώιμης εποχής σιδήρου στον λόφο της Αγίας Λυδίας Ασπροβάλτας / by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 49 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 393-441 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha