Η κατά το Παγγαίον χώρα, Λακκοβηκίων: by Γούσιος, Αστέριος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καπάνι, 1999 . κθ+11χα.+112+4χα+119 σ.: , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1η έκδ.: Εν Λειψία, εκ του Τυπογραφείου «Η Ένωσις», 1894. Στο ίδιο βιβλίο και το έργο του αυτού συγγραφέα: Τα τραγούδια της πατρίδος μου. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα τραγούδια της πατρίδος μου ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών άσμάτων αδομένων εν τη κατά Παγγαίον χώρα. by Γούσιος, Αστέριος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καπάνι, 1999 . κθ+11χα.+112+4χα+119 σ.: , Φωτοτ.Ανατύπωση της 1η έκδ.: Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου «Η Καλαισθησία», 1901. Στο ίδιο βιβλίο και το έργο του αυτού συγγραφέα: Η κατά το Παγγαίον χώρα Λακκοβηκίων... Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha