Η εν Σιατίστη μάχη (4 Νοεμβρίου 1912) : αναμνήσεις ένδοξων ημερών / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1926 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1926), σ.127-131 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια (αδόμενα εν Σιατίστη της Μακεδονίας) / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1929 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1929), σ.89-91 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά τον γάμον ήθη και έθιμα εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1930 . 12 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1930), σ.177-188 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έθιμα των απόκρεω εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.152-156 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρραβώνες εν Σιατίστη / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1933 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1933), σ.129-135 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κόλιαντα : πως εορτάζονται τα Χριστούγεννα εις την Σιάτισταν / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.223-227 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο εθναπόστολος / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.275-280 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρωτομαγιά : εκ των εθίμων της Σιατίστης / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1937 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1937), σ.93-96 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των εθίμων της Σιατίστης : θρησκευτικαί εορταί και πανηγύρεις / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1936 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1936), σ.97-102 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχοντικά σπίτια της Σιατίστης του ΙΣΤ' και ΙΖ' μ.Χ. αιώνος / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 7 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.153-159 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αθήναις Προστατευτική Επιτροπή των Μακεδόνων / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1952), σ.222-224 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πιρπιρούνα / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1953 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1953), σ.269-270 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυτική Μακεδονία κατά τον ΙΔ' αιώνα / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1956 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", σ.289-292 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα στα Σιάτιστα / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1957 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1957) σ.123-126 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικαί εφημερίδες εις την Βιέννην : από την ιστορίαν της δημοσιογραφίας / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1961 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1961) σ.223-226 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαβητικά πτηνά της Θεσσαλονίκης : Τούρκοι και Εβραίοι κατά τον Άγγλον Άμποτ (1880) / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1962 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1962) σ.293-295 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετακομιδή του σώματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς ταφήν εκ Βαβυλώνος εις Αλεξάνδρειαν : by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1965 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1965) σ.259-262 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Νικάνωρ ο εκ Θεσσαλονίκης / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1968 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1968) σ.247-250 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία ως ορμητήριον διαδόσεως του αρχαίου ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1970 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1970) σ.281-284 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι εκδόται ελληνικής εφημερίδος πριν από την ελληνικήν επανάστασιν / by Γκανούλης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1971) σ.355-359 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha