Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863: by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939 . 3 τ. , Τόμος Α' (1939), σ. 476 [1800-1839]. Τόμος Β' (1941), σ. 500 [1840-1855]. Τόμος Γ' (1957), σ. 626 [1856-1863]. Περιέχων τα έντυπα των ετών 1856-1863, τας προσθήκας των ετών 1800-1855 και το ευρετήριο των κυρίων ονομάτων Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1966 . 423 σ. , Τόμος 26(1966) Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χειρόγραφο της αυτοβιογραφίας του Κοραή / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 2 σ. ; , Σύμμεικτα από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 146-147 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί του Νομοκάνονος του Μαλαξού / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1934 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 7/1 (1934) 99-103. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εις "φράσιν κοινήν" παράφρασις του Νομοκάνονος του Μαλαξού / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 8/1 (1935) 29-47. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κ. Νικολόπουλος ως μουσικοσυνθέτης και γαλλόφωνος ποιητής / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 280 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εξ εθίμων δίκαιον των Χίων επί τουρκοκρατίας / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 299- 306 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε επισκοπικαί αποφάσεις διαζυγίου της Δυτ. Μακεδονίας του ΙΗ΄ αιώνος / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1953 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1953) 348-354 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο υπ’ αριθ, 121 κώδιξ της Μονής Αγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) και δύο χρονολογίαι: της Εκλογής των Ισαύρων και του Προχείρου Νόμου / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1960 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1960-61) 351-352 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγιώτης Γιαννετάκης : ένας λησμονημένος ήρωας του εικοσιένα / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1971 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.20(1971-77) σ. 99-110 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha