Ελληνικά ονόματα και τοπωνύμια των αλβανικών κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1993 . 99 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη βαλκανική βιβλιογραφία: by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Αθήνα: Κέντρο Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, 1987 . 394 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία ελληνο-αλβανικής γραμματικής και ελληνο-αλβανικοί διάλογοι: by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1985 . 317 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης εις την νεοελληνικήν ιστοριογραφίαν και λογοτεχνίαν by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 170 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το επικόν ποίημα του εξ Αχρίδος Γρηγορίου Σταυρίδου (Prličev) "Σκενδέρμπεης" / by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 85 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", τόμος 11 (1971) 174-259 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Griechische Orts-und Familiennamen der Italoalbanischen Gemeinden Siziliens. by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Αθήνα: Λεξικογραφικόν Δελτίον, 1972 . 14 σ. , Τόμος ΙΒ (1972) 69-80 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Uber die einwanderung der Albaner in Griechenland: by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Munchen: Dissertationes Albanicae, 1971 . 18 σ.; , Τόμος 89-107 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gli studi Albanologici in Grecia by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Αθήνα: Λεξικογραφικόν Δελτίον, 1972 . 11 σ. , Τόμος ΙΒ' (1972) 59-67 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha