Περιπέτειαι του Θρακικού Ελληνισμού: Από του 1904-1922 / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1955 . 48 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Θράκης κατά την εποχήν της τουρκοκρατίας / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1958 . 296 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Θρακικά", 29 (1958) 5-300. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Θράκης / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 267 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Θρακικά", 30 (1959) 5-272. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη ως προμάχων του Βυζαντίου. Αι επιδρομαί των βαρβάρων 330-1453 μ.Χ. / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1962 . 201 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 35 (1962) 5-205. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξιλόγιον των κυριωτέρων ονομάτων και πραγμάτων της ιστορίας της Θράκης (1500 π.Χ.-1922 μ.Χ.) / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1962 . 78 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 35 (1962) 206-284. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha