Απομνημονεύματα. by Γερμανός, Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 214 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: Επιγραφόμενα απομνημονεύματα τινα της κατά του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίας, και τινών πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσω κατά την πρώτην της διοικήσεως περίοδον / by Γερμανός, Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Σπύρου Τσαγγάρη, 1900 . 216 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει και η εξής σημείωση: "Η παρούσα έκδοσις εγένετο εκ παραβολής προς το εν τω τμήματι των χειρογράφων της Εθν. Βιβλιοθήκης αποκείμενον αυτόγραφον του αοιδίμου Γερμανού υπό του Επιμελητού κ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου". Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha