Η Ι Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ιστορικαί συμβολαί. by Γερμανός Στρηνόπουλος, Μητροπολίτης Θυατείρων Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1962 . 20 σ. , Τόμος (1962) 532-533 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Συλυβρία κατά τον ΙΖ΄ αιώνα / by Γερμανός Στρηνόπουλος, Μητροπολίτης Θυατείρων Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 128-136. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ταξείδι του John Covel από Κωνσταντινούπολιν εις Αδριανούπολιν τω 1675 / by Γερμανός Στρηνόπουλος, Μητροπολίτης Θυατείρων Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 5-33. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha