Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα.1. Ο Μακεδονικός αγών: by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . ιδ+143 σ. , Υπάρχει και η 1η έκδοση Βλ. ΧΙ-284-505 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Μακεδονικού αγώνος Πηνελόπης Δέλτα.1. Ο Μακεδονικός αγών: by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . ιγ΄+115 σ. , Υπάρχει και η 2η έκδοση Βλ. ΧΙ-284-468. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η περί Θεού διδασκαλία Θεοφίλου του Αντιοχείας. Εναίσιμος διδακτορική διατριβή επιδοθείσα τη εν Λειψία Φιλοσοφική Σχολή. by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 1998 . [36] σ. , Τόμος Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπ. Αμασείας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, σ. 419-453 | 1η έκδοση: Εν Λειψία, τύποις Bar & Hermann, 1891. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματεία ιστορική επί της κατά Ιούνιον του έτους 1894 απολυθείσης εγκυκλίου του Πάπα Λέοντος ΙΓ΄. by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 1998 . [45] σ. , Τόμος Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπ. Αμασείας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, σ. 527-571 | 1η έκδοση: Αθήνα, εκ του τυπογραφείου Α Καλαράκη, 1900. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις του Μητροπολίτου Καστοριάς προς τον Πατριάρχην. by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 18 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 430-447 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέσις θεολογική περί του ότι αξιόπιστοι οι Άγιοι Ευαγγελισταί. by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, 1998 . [45] σ. , Τόμος Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπ. Αμασείας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης, σ. 363-417 | Πτυχιακή εργασία στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις των εν Μακεδονία Ελλήνων Ιεραρχών προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 6 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 625-631 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les atrocités turques au pont-Euxin : by Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς Publication: Paris: Τυπ. Dubois et Bauer, 1919 . 8 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha