Αδριανούπολις: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως, 1966 . 45 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γανόχωρα της Ανατολικής Θράκης: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο Express, 1976 . 148 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός και η Ρωσία διά μέσου των αιώνων / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . 60+(1) σ. ; , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 23x16 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έβρος : ο ποταμός της Θράκης : ιστοριογεωγραφική περιγραφή-θρύλλοι και παραδόσεις : by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . 15 σ. , Υπάρχει η 2η έκδοση Χ-244-22. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έβρος: Ο ποταμός της Θράκης. Ιστοριογεωγραφική περιγραφή-θρύλλοι και παραδόσεις / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο Express, 1977 . 63 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία από πλευράς ιστορικής γεωγραφικής γεωπολιτικής και στρατιωτικής διά μέσου των αιώνων: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1964 . (1)+45 σ.; , Δακτυλόγραφο. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί σημειώσεις διά την κοιλάδα του Στρυμόνος και την ιστορικήν πόλιν του Μελενίκου. by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1966 . 8 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωσις της Ανατολικής Θράκης τον Ιούλιον του 1920 και η δραματική εγκατάλειψίς της τον Οκτώβριον του 1922: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1972 . 39 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως 29η Μαίου 1453 by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 25 σ.; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γανόχωρα της Ανατολικής Θράκης: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1972 . 108 σ. , Τόμος 46 (1972-73) 181-288 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαμένες ελληνικές εστίες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η Αγαθούπολη και η περιοχή της. by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1972 . 20 σ. , Τόμος 46 (1972-73) 291-310 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα Γανόχωρα Ανατολικής Θράκης : by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 146 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 179-269. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος διατελεσάντων Μητροπολιτών Γάνου και Χώρας / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 270-272. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος διατελεσάντων Επισκόπων και Μητροπολιτών Μυριοφύτου και Περιστάσεως / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 273-274. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγαθούπολη και η περιοχή της / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 146 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 291-310. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωφρόνιος Σταμούλης: Ο τελευταίος Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 274-277. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος αναφορών και εκθέσεων των δύο Μητροπόλεων Γανόχωρων επί των διωγμών του 1913 - 1915 / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 278-282. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος καταστραφέντων ναών, μονών και παρεκκλησίων, των εκκλησιαστικών επαρχιών Γάνου και Χώρας και Μυριοφύτου - Περιστάσεως, κατά την περίοδον των Διωγμών 1913-1918 (Παράρτημα Δ΄) / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 283-284. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος θανατωθέντων και κακοποιηθέντων κληρικών των εκκλησιαστικών επαρχιών Γάνου - Χώρας και Μυριοφύτου - Περιστάσεως, κατά την περίοδον των Διωγμών (Παράρτημα Ε΄) / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 285-286. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια παράδοση για την ίδρυση της Ξάνθης και τους πρώτους οικιστές της / by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 45-46. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha