Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εν τω Γενναδείω τω εις μνήμην αείδιον του μεγάλου διδασκάλου του Γένους Γεωργίου του Γενναδίου ανιδρυθέντι και εγκαινισθέντι εν Αθήναις τη 23η Απριλίου 1926. by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: Paris: Vaugirard, de, 1926 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ελληνικής γλώσσης. Συνταχθείσα μεν υπό Γ. Γενναδίου, κατά διαταγήν της κυβερνήσεως προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων του κράτους. Εκδοθείσα δε το τέταρτον δαπάνη Ανδρέου Κορομηλά στερεοτύπως. Επηυξημένη και διωρθωμένη. by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1859 . 150 σ. , Γκίνης-Μέξας 7817. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόρδος Έλγιν και οι πρό αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837: by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εστία, 1930 . ιστ'+257+(5) σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Αθηνών by Μπενιζέλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1986 . 2 τ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί των ελληνικών μεταφράσεων του ευχολογίου των Αγγλικανών: by Γεννάδιος, Ιωάννης Publication: London: Εταιρεία προς Διάδοσιν Χριστιανικών Γνώσεων, 1901 . 70 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha