Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων. Έκδοσις πρώτη. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι Α-Γ / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Venezia: Μιχαήλ Γλυκής, 1809 . 3 τ.: , Εν Βενετία, Τύποις Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809. Τόμος Πρώτος, Α-Θ(1809), κ'+[1994] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Δεύτερος, Ι-Π (1812), [1774] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Τρίτος Ρ-Ω (1816), [1312]+[76]+41σ. αρίθμ. σε στήλες. Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο, της δωρεάς Ελλην. Κοινότητος Αλεξανδρείας, με ανάγλυφη σφραγίδα «Βιβλιοθήκη της Ελληνοαιγυπτιακής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Βιβλιογραφία: ΗΛΙΟΥ Α 1809.2 / Γκίνης-Μέξας Ι 524, 680, 887 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης τρίτομον: by Γαζής, Άνθιμος Publication: Wien: Anton von Haykul, 1835 . 3 τ.: , Τόμος Α' (1835), Α-Ε, σ. 5φ.χ.α.+8φ.+9-815 σ.+1φ. Στην αρχή υπάρχει ολοσέλιδο χαρακτικό του βασιλιά Όθωνα. Τόμος Β' (1836), Ζ-Π, σ. 3φ.χ.α.+931σ+1φ.χ.α. Τόμος Γ' (1837), Ρ-Ω, σ. 2φ.χ.α.+532σ.+330+14 σ.χ.α.. Οι τόμοι Β΄ & Γ΄ τυπώθηκαν στο τυπογραφείο του Anton Benko (πρότερον Χάϋκουλ). Στον 3ο τόμο υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από τη Δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης επίτομον: εκ της δευτέρας εν Βιέννη εκδόσεως του Α. Γαζή, και προσεπαυξηθέν μετά δέκα περίπου χιλιάδων λέξεων, και με την υποσημείωσιν των μακρών και βραχέων, τα δε εις το παράρτημα του προτέρου λεξικού κύρια ονόματα μυθολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά, παρεντίθενται εις τούτο αλφαβητικώς και κατά στοιχείον. Εις τόμους τρεις. Τόμος πρώτος Α-Η / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Αθήνα: Εκ της τυπογραφείας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρμπολά, 1839 . δ΄+801+(3) σ. , Στη σελίδα τίτλου τυπογραφικό κόσμημα. Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 3157. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία (1794-1819) by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1966 . ιη΄+307 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Γραμματική των φιλοσοφικών επιστημών ή Σύντομος ανάλυσις της Πειραματικής Νεωτέρας Φιλοσοφίας κατ' ερωταπόκρισιν Συγγραφείσα μεν παρά του Άγγλου Βενιαμίν Μαρτίνου νυν δε το πρώτον εκδοθείσα εις την κοινήν Τών Ελλήνων διάλεκτον, και μετά πλείστων Σημειωμάτων επαυξηνθείσα παρά Ανθίμου Γαζή Αρχμδτ Θετταλομάγνητος. Αφιερωθείσα τη τιμία Αδελφότητι των Κυρίων Ζωσιμάδων. Τόμ. Α] by Martin, Benjamin Publication: Wien: Schrambel, Franz Anton, 1799 . iii-ix+3χ.α.+362 σ.: , Τόμος Α΄. 19,5x11,5 εκ. Αντίτυπο ακέφαλο και κολοβό. Λείπουν οι σ.Ι-ΙΙ, 363-364 και οι πίνακες α΄, δ΄, ιδ΄-ιε΄. ΠΑΠ Ι 3796 /ΛΑΔ.Γ ΙΙ 150/ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΕΜΣ 168. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1799 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμής ο Λόγιος:   Publication: Wien: Εκ της τυπογραφίας του Ιω. Βαρθολ. Τζβεκίου, 1811 . 10 τ. Date:1811 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha