Αναμνήσεις και νοσταλγίαι / by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1958 . 164 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αγίω Όρει Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου/ by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1959 . 224 σ.: , Το αντίτυπο της Δωρεάς Γ. Θεμελή περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λαυσαϊκόν του Αγίου Όρους: by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βόλος: Σωτ. Ν. Σχοινάς, 1953 . 115 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος Ευεργετινός περιέχων διηγήματα των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών εκ του Παλαιού Ευεργετινού, μεταφρασθέντα εις την απλήν διάλεκτον....σύν αυτοίς και έτερα διηγήματα συγχρόνων Πατέρων ... by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βέροια: Σχοινάς, Σωτήριος Ν., 1951 . 80 σ. , Στη σ. 2 αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνή βοώντος εκ της ερήμου: by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βόλος: Σωτ. Ν. Σχοινάς, 1955 . 90 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός του τόπου μαχών του Νικοτσάρα εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν κατά το 1806 / by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 6 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.93-99. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας άγνωστος άγιος Καβαλιώτης / by Γαβριήλ, Διονυσιάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 4 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.101-104. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha