Αγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου: by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 517 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία: by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 765 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μουσουλμανικό τέμενος του 19ου αιώνα στην Ελασσόνα Θεσσαλίας by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 24 σ. , Τόμος "Ο Όλυμπος στους αιώνες: Ανακοινώσεις στο Γ΄ και Δ΄ πανελλήνιο συνέδριο", σ. 23-46 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χωρική οργάνωση και οικιστική, πολιτισμός και περιβάλλον. by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 129 σ.: , Τόμος "Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων", σ. 47-174 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί το χώρου στην Ελλάδα / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.207-226. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάνια και καραβάν σεράγια από τη Θεσσαλονίκη έως την πόλη των Σερρών και γύρω απ' αυτήν από το 1774 έως το 1913 / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 37 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 143-179 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μνημειακό απόθεμα του μείζονος ελληνισμού στη Ρουμανία. Η παρουσία Μακεδόνων εμπόρων και επιχειρηματιών μέσα από διερεύνηση-καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 40 σ. , Τόμος: Οι Μακεδόνες της διασποράς : 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, σ. 379-418 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμικό απόθεμα και αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Βαλκάνια : by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2004 . 152 σ.: 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορικοί σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Καταγραφή του οικιστικού μνημειακού αποθέματος του μείζονος Ελληνισμού / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης Α., 2012 . 20 σ.: , Δημοσιεύτηκε στο: "Ιστορική γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου", σ.295-314 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικιστικό απόθεμα των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας : οι οικισμοί Μουδανιών και Τρίγλειας / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, 2014 . 22 σ.: , Άρθρο από "Ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική ανάλυση του χώρου : αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη", σ.345-366 25x18 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 748 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμικό και οικιστικό απόθεμα της Μικράς Ασίας : by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2018 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Πατρίδες της ρωμηωσύνης : Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος", σ.345-358 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική ταυτότητα των αγροτικών οικισμών στις ορεινές περιοχές των περιφερειών Αργυρούπολης και Τραπεζούντας στον ιστορικό Πόντο (19ος αιώνας-αρχές 20ού) / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2018 . 16 σ. : , Άρθρο από το "Πατρίδες της ρωμηωσύνης : Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος", σ.361-376 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικά μνημεία στην πόλη των Σερρών. Η περίπτωση του τεμένους της Αλύσεως (Zincirli Camii) / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2013 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 2 (2013) 105-122. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An approach to the route net-work of Asia Minor in early 20th century / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 52 (2017) 99-116 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Management of the architectural heritage of the historic centre of Korça. Institutional framework and policies / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2013 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 48 (2013) 81-108 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή : by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2017 . 241 σ. ; 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον ιστορικό Πόντο στην προσφυγική Ελλάδα: χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική της εγκατάστασης / by Γαβρά, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2022 . 220 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Επιστημονικό Συμπόσιο. Πόντος: Ιστορία - Πολιτισμό. 13-14 Δεκεμβρίου 2019, Θεσσαλονίκη", σ 153-174 Date:2022 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha