Α Greece for Greeks by Descent? Nineteeth-Century Policy on Integrating the Greek Diaspora. by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 11 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 99-110 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έθνος και η ελληνική διασπορά στον πολιτικό λόγο του Κωνσταντίνου Τσάτσου. by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, 2010 . 16 σ. , Τόμος "Κωνσταντίνος Τσάτσος : φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός. Πρακτικά...", σ. 667-682 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Πολίτευμα ευρωπαϊκόν» : απόψεις για το πολίτευμα των Ελλήνων κατά τον Αγώνα (1821-1828) / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 19 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.49 (1999) 347-365 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1893-1912, από τη χρεωκοπία στην ανάπτυξη /   Publication: Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 2011 . 192 σ.: , Ένθετο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" 23x18 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιδεολογικά ερείσματα του βενιζελισμού στις Σέρρες του Μεσοπολέμου από την προοπτική του αστικού εκσυγχρονισμού στην πολιτική πράξη / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 10 σ.: , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 77-86 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Πτωχοί" και "πένητες" στην πόλη της Θεσσαλονίκης (1912-1941) / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 16 σ.: , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 6 (2002) 247-262 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "δημοτικόν ζήτημα" και η πολιτική στη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου (1919-1933) / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2006 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θεσμοί και τοπική αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαχρονικά: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, 24 & 25 Νοεμβρίου 2005", σ. 48-53. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Γνήσιοι" ή "νεόφυτοι" Έλληνες και "ξένοι" : Η κοινωνία των Ελλήνων υπό διαμόρφωση (1821-1856)» / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 15 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 227-242 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι. / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 20 σ. , Άρθο από το "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.275-294 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ενσωμάτωση, στις βουλγαροκρατίες, στον ερχομό των προσφύγων και στο μεσοπόλεμο (1912-1940) / by Βόγλη, Ελπίδα Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 22 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.256-278 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha