Ιστορία των κατά την ελληνικήν επανάστασιν εστρατειών και μαχών ών συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός από του 1821 μέχρι του 1833. by Βυζάντιος, Χρήστος Σ. Publication: Αθήνα: Τσουκαλάς, Γ. «Βιβλιοθήκη», 1956 . 308 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία των κατά την ελλην. επανάστασιν εκστρατειών και μαχών και των μετά ταύτα συμβάντων, ών συμμετέσχεν ο τακτικός στρατός, από του 1821 μέχρι του 1833, μεταγραφείσα μετά πλείστων όσων ιστορικών γεγονότων.. by Βυζάντιος, Χρήστος Σ. Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1874 . η΄+431 σ.: , Το ίδιο υπάρχει και σε νεότερη έκδοση (1956) στο ΧΙ-282-284. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του τακτικού στρατού της Ελλάδος, από της πρώτης συστάσεώς του κατά το 1821 μέχρι των 1832 / by Βυζάντιος, Χρήστος Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 1990 . στ΄+186+vii σ. ; , Πρώτη έκδοση: Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας Κ. Ράλλη, 1837. Επανέκδοση με ευρετήριο. 21x14 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha