Το τουρκικό κράτος και η ιστορία. Η κλειώ συναντά το γκρίζο λύκο by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 163 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καθ' ημάς Ανατολή: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1995 . 152 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . 10+667 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
From migrants to citizens: by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2012 . 412 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantium and Europe by Βρυώνης, Σπύρος Publication: London: Thames and Hudson, 1967 . 216 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μηχανισμός της καταστροφής: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2007 . 747 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The turkish state and history: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 131 σ. ; 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Greeks in the far orient by Τάμης, Αναστάσιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 696 σ.: , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Στο 3ο αντίτυπο υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Karamanlis and the Turkish progrom crisis of September 6-7, 1955. by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 10 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Β΄, σ. 302-311 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Stanford J. Shaw. History of the Ottoman Empire and modern Turkey: by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 126 σ. , Τόμος 24 (1983) | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή κληρονομιά στον επίσημο και έντεχνο πολιτισμό των βαλκανικών λαών / by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2008 . 33 σ.: , Άρθρο μέσα από το "Η βυζαντινή παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης" σ.35-68 26x18 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Δημοκρατία and the guilds in the eleventh century / by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Washington : χ.ε., 1963 . 28 σ.; , Ανάτυπο από το "Dumbarton Oaks Papers", τ.17(1963) 289-314 28x21 εκ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The ghost of Athens in byzantine and ottoman times / by Βρυώνης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2002 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 43/1 (2002) 5-115 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha