Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1967 . 77+lxxx σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολυμπιώτισσα: by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 9 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εφημερίς": by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1995 . 6 τ. , Έτος Α (1791). 1995, σ. 589. Έτος Β (1792). 1995, σ. 1195. Έτος Γ (1793). 1995, σ. 1091. Έτος Δ (1794). 1995, σ. 1227. Έτος Ζ (1797). 1995, σ. 1071. Έτος Ζ (1797). 1995, σ. 1075. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, 1998 . η΄+799+xcvi σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1953 . 406 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα: by Γαζής, Γεώργιος Κωνστ. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971 . ιθ΄+463 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα εις την Ήπειρον: by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Μυρτίδης, Μηνάς, 1956 . σιθ'+253 σ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Επαινος Ιωαννίνων" : η πρωτεύουσα της Ηπείρου στην ιστορική της διαδρομή: by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Ιωάννινα: Δήμος Ιωαννίνων, 1986 . 40 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά και τοπογραφικά του Μεσαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1968 . 87 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές: by Μπαράς, Βασίλειος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 370 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά της μεσαιωνικής και τουρκοκρατούμενης Ηπείρου: by Σούλης, Γεώργιος Χρ. Publication: Αθήνα: [Τυπ.] Σ. Αθανασόπουλος, Σ. Παπαδάμης, Χ. Ζαχαρόπουλος, 1980 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Γεώργιος Σούλης 1927-1966: ιστορικά μελετήματα, βυζαντινά, βαλκανικά, νεοελληνικά", σ.365-366. | Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Byzantinische Zeischrift, LVIII (1965), σ. 105-106. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημαία, το εθνόσημο και η σφραγίδα της «Ελληνικής Δημοκρατίας» του Ρήγα by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Δελτίο Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, 1992 . 46 σ. , Τόμος 8 (1992), σ. 347-388 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος / by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1992 . 32 σ. , Τόμος: "Εγκυκλοπαιδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" 52 (1992) 45-48. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισία. [Γεωργίου Λαΐου, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821]. by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1957 . 4 σ. , Τόμος ΙΒ (1957) 335-338 | Υπάρχει αφιέρωση του Γ. Λαΐου. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας Βελεστινλής. by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 1994 . 48 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ανέκδοτα απομνημονεύματα του Φιλικού Αθανασίου Ξοδίλου / by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1962 . 16 σ. ; , "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", 37 (1962) 287-300. 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικόν των Ιωαννίνων κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, 1965 . 61 σ. , Τόμος 12 (1962) 57-115 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ωδή επινίκιος των Ρώσσων": by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα: Byzantinisch Neugriechischen Jarbücher, 1971 . 47 σ. , Τόμος ΧΧΙ (1971-1974) 287-329 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L΄hellénisme postbyzantin et lΈurope: by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Wien: χ.ε., 1981 . 42 σ. , Τόμος "XVI Congres International dΈtudes Byzantines", σσ. 1-42 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δεσποτάτο της Ηπείρου / by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1990 . 16 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Νέα Εστία", τ.128, τχ.1519, σ.1362-1378 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha