Σπαρτίον Έντριτον κατά των επηρεαστών της εις Χριστόν αμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων, εν τρισί ταις εφεξής πραγματείαις αντιπλεκόμενον. Ων διά μεν της Α'. σαφώς παρίσταται η του Χριστιανισμού Θειότης - (Συγγραφ. υπό Σωάμου Ιενυνσίου Μιλόρδου, και μέλους του εν παρ' Άγγλοις Παρλαμέντου.) Διά δε της Β'. δαψιλώς αποδείκνυται το Αυτόπιστον των Ιερών Ευαγγελιστών, - (Συγγραφ. υπό του Γαλλο Βέλγου Δεαυσόβρου, του εκ της των Ρεφορμάτων Φατρίας.) Διά δε της Γ'. συμβιβάζονται, και σύμφωνοι αναφαίνονται αι δύο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστου Γενεαλογίαι - (Συγγραφ. υπό Αυγουστίνου Καλμέτου, του εκ του Τάγματος των παρά τοις Δυτικοίς Βενεδικτίνων.) / by Jenyns, Soame Publication: Leipzig: Breitkopf und Ηärtel, 1804 . 1-12+15-182+39 σ. , ... «Εν τω Τυπογραφ. Βράϊτκοπφ και Αίρτελ. Έτει 1804.» Στο πρόσθετο φύλλο της αρχής κτητορική σφργ.με τα στοιχεία:Ι.Α.Α. Βιβλιογραφία: Γκίνης Α΄ 294. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατριβή περί ευθανασίας: by Βούλγαρις, Ευγένιος Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1846 . 143 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. τις σελίδες 121-126 περιέχει τη διαθήκη του Ευγενίου Βούλγαρη. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α. Τακουετίου, Στοιχεία γεωμετρίας μετά σημειώσεων του Ουϊστωνος εξελληνισθέντα μεν εκ της Λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάρου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως Ιεροδιακόνου έτι όντος, και σχολαρχούντος έντε Ιωαννίνοις, και εν τη Αθωνιάδι Ακαδημία, και εν Κωνσταντινουπόλει, προς ακρόασιν των παρ αυτώ μαθητιόντων. Τα νυν δε τύποις εκδοθέντα υπό της Αυταδελφότητος των Ζωσιμάδων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. επί τω διανεμηθ.δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν Ελλήνων Νεανίσκοις. by Tacquet, Α. Publication: Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1805 . xiii+298+(58) σ.: , Περιέχει 58 πίνακες. Στη σελ. τίτλου περιέχει σφραγίδες του "Γυμνασίου Καλα(μ)ών" και του "Παναγ. Σ. Κονδύλη. Καθηγητής. Αθήνησιν". Ηλιού, 1805.15. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1805 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι καθ'Όμηρον αρχαιότητες και αι Κερκυραικαί αρχαιολογίαι by Βούλγαρις, Ευγένιος Publication: Moskva: Λιούμπη, Γαρίω και Ποπόβ, 1804 . 467 σ. , Το 2ο αντίτυπο ελλειπές | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις: by Βούλγαρις, Ευγένιος Publication: Wien: Βενδότης, Γεώργιος, 1805 . vi+432 σ.+1χ.α.+φ.20χ.α: , Γκίνης Α΄ 377 …φιλοτίμω δαπάνη εκδοθέντα των τιμιωτάτων, και φιλογενών αυταδέλφων ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ». | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1805 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των διχονοιών των εν ταις εκκλησίαις της Πολονίας: by Voltaire, François Maris Arquet de Publication: Leipzig: χ.ε., 1768 . (8)+284 σ. , Παπαδόπουλος. Α' 5927. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας | Τίτλος Πρωτοτύπου: Essai historique et critique sur les dissentions des eglises de Pologne. Date:1768 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha