Αντιλεξικόν ή ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης. by Βοσταντζόγλου, Θεολ. Publication: Αθήνα: Πατρίς, 1962 . κδ+1138 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από το ΚΑΜ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναλυτικόν ορθογραφικόν λεξικόν της νεοελληνικής γλώσσης: by Βοσταντζόγλου, Θεολ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . ιστ+608 σ. ; , " Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha