Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την ΄Ηπειρον: by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1975 . xxii+232+59+xvi+(3) σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1992, σ.xxiv+254+59 πίν. 29x21 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Εικόνες από τις ορθόδοξες κοινότητες της Αλβανίας: by Τούρτα, Αναστασία Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, 2006 . 208 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιον Όρος: Φωτογραφίες 1956-2001 / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2008 . [180] σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μονή του Αγίου Δημητρίου στο Φανάρι: by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 137+17 σ.+57 πίν.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός ναός της Ολύνθου / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 45-56. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Remarks on the typology of middle byzantine churches in Macedonia. by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Melbourne: National Centre for Hellenic Studies & Research, 2011 . 7 σ. , Τόμος "Byzantine Macedonia: Art, architecture, music and hagiography", σ. 13-19 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεσαιωνικοί ναοί της Θεσσαλονίκης και η θέση τους στα πλαίσια της βυζαντινής ναοδομίας / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως: Πρακτικά", σ. 97-110. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικό μνημόσυνο Στυλιανού Πελεκανίδη by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982 . 28 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La peinture byzantine au Mont-Athos / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 39 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Mount Athos and the European Community", σ.133-171. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λάτρος / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1967 . 37 σ.: , Ανάτυπο από το "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1967) 69-106 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sur la date de fondation de la Laure du Stylos / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Bruxelles: χ.ε., 1966 . 4 σ.; , Ανάτυπο από το "Byzantion ", v.XXXVI(1966) 213-216 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φορητές εικόνες και ο ρόλος τους στα μοναστήρια / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τάσεις του Ορθόδοξου Μοναχισμού: 9ος-20ος αιώνας", σ. 205-220. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα άγνωστο Μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά : by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 171-184. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου (1911-2005) [Νεκρολογία] / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 2008 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.15 (2008) σ.461-464 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Museums and collections of byzantine and post-byzantine art in Greece / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 37/2 (1996) 207-234 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha