Λόγοι. by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1947 . 63 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκθέσεις πεπραγμένων επί πρυτανείας Ιωάννου Κ.Βογιατζίδου κατά το Πανεπιστημιακόν έτος 1930-1931 by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1932 . 104 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού: by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 18 σ. , To 2o-3ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος ΙΒ': by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1939 . 24 σ.: Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις γλωσσικής αποστολής εις τας Κυκλάδας (1918-1919). by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Λεξικογραφικόν Δελτίον, 1921 . 18 σ. , Τόμος 6(1921) 142-159 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Θεσσαλονίκης / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 30 σ. , Τόμος Α' (1940) 388-416 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεγάλη ιδέα: (Ανάτυπον εκ του βιβλίου η πεντακοσιοστή επέτειος από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως) / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 10 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Όσιος Λεόντιος ο Μονεμβασιώτης. by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Μαλεβός, 1923 . 16 σ. , Τόμος 31-32 (1923) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λατρεία του Βρυσέως Διόνυσου εν Ελλάδι / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1956 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής", τ.Ζ'(1956) 263-268 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινή γνώμη των Σερρών επί τουρκοκρατίας / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.33-38 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παράγοντες της συμφιλιώσεως Ελλήνων και Τούρκων / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1937 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1937), σ.37-40 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεωτάτη περίοδος της ιστορίας του ελληνικού έθνους / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1936 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1936), σ.33-38 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Γρατσιάτος : ο εκλιπών επιστήμων [Νεκρολογία] / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1935 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1935), σ.49-51 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικοσιπενταετία από της απελευθερώσεως της Μακεδονίας 1912-13937 / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.33-37 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρούσα θέσις της Μακεδονίας / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1940 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1940), σ.33-36 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δεύτερον έτος μετά την απελευθέρωσιν / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1947 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1947), σ.33-38 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δύναμις του πανσλαβισμού, του κομμουνισμού και του ιμπεριαλισμού ως προς την Ελλάδα / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1948 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1948), σ.33-38 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επελθούσα μεταβολή εις τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος (1946-1949) / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1950 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1950), σ.35-38 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ένταξις Ελλάδος και Τουρκίας εις το βορειοατλαντικόν σύμφωνον / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1952), σ.1-4 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρούσα θέσις της ελληνοτουρκικής φιλίας / by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1953), σ.33-36 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha