Λαός χωρίς χώρο. by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 104 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μορφαί αγοράς και σχηματισμός της τιμής by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1953 . ξ'+317 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περιφερειακή ανάπτυξις το υπΆριθμόν 1 εθνικόν θέμα by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 1964 . 30 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι θλιβεραί συνέπειαι από την μη συνειδητοποίησιν της τεράστιας γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας διά την Ελλάδα του Μακεδονοθρακικού χώρου by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 38 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης διά την Ελλάδα του Μακεδονοθρακικού χώρου: by Βογιατζής, Βασ. Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 23 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha