Η Μικρά Ασία των Θεμάτων: by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1998 . 541 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σεμινάρια περί βυζαντινής διπλωματίας. by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2006 . 239 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Boeotia mechanographica Medioevalis / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, 1990 . 15 σ. , Τόμος: "Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών", ΣΤ' (1990), σ. 485-496. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη της οικογενειακής ζωής των Βυζαντινών : μία πρώτη προσέγγιση / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών /Ε.Ι.Ε., 1989 . 48 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου : η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο" (1988) 155-200 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικοί σταθμοί της βυζαντινής αρχιτεκτονικής: (4ος-9ος αιώνες): by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 185-194. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha