Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Β. Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη. by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1907 . 2 τ. , Τόμ. Α: περιέχων τα απομνημονεύματα. Τόμ. Β: περιέχων τα έγγραφα. Ο Β τόμος διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Α. Αθηναϊκόν αρχείον. Τόμος πρώτος. by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1901 . η+560 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα. by Μακρυγιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βαγιονάκης, Ε. Γ., 1947 . 2 τ. , Τόμος Α΄, σ. θ΄+334. Τόμος Β΄, σ. 271 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η βιογραφία του στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη by Αινιάν, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Γ.Κ., 1903 . 128 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολλογίου: by Σπυρομίλιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . λβ΄+151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833 : by Κασομούλης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 3 τ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Άνθη ευλαβείας εις την μετάστασιν της Θεομήτορος Μαρίας / by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1950 . λβ΄+106 σ. , Ανατύπωσις από την έκδοσιν του Φλαγγινιανού Ελληνομουσείου Βενετίας, ΑΨΗ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθη ευλαβείας / by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1978 . ρδ΄+71 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα ταχυδρομεία by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εστία, . 48 σ. , Α' -1821-1827 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha