Φιλοσοφικαί μελέται. by Βλαστός, Σπύρος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιω. Κ., 1902 . 6 χ.α.+ιγ+167 σ. , Προέρχεται από την βιβλιοθήκη του Στεφάνου Ν.Δραγούμη. τήν χ.α.σ.3 αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα: by Βλαστός, Σπύρος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1904 . κζ'+490 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha