Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων. Έκδοσις πρώτη. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι Α-Γ / by Γαζής, Άνθιμος Publication: Venezia: Μιχαήλ Γλυκής, 1809 . 3 τ.: , Εν Βενετία, Τύποις Μιχαήλ Γλυκύ του εξ Ιωαννίνων, 1809. Τόμος Πρώτος, Α-Θ(1809), κ'+[1994] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Δεύτερος, Ι-Π (1812), [1774] αρίθμ. σε στήλες. Τόμος Τρίτος Ρ-Ω (1816), [1312]+[76]+41σ. αρίθμ. σε στήλες. Υπάρχει κατάλογος συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο, της δωρεάς Ελλην. Κοινότητος Αλεξανδρείας, με ανάγλυφη σφραγίδα «Βιβλιοθήκη της Ελληνοαιγυπτιακής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». Βιβλιογραφία: ΗΛΙΟΥ Α 1809.2 / Γκίνης-Μέξας Ι 524, 680, 887 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 28x21 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ιταλικής γλώσσης / by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Νικόλαος Γλυκής, 1838 . (2)+λβ'+515 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990. Η σελίδα του δεσίματος φέρει χειρόγραφες σημειώσεις. Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1838 . 47 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grammatica della lingua italiana di... Edizione sesta Di varie necessarie noziono accresciuta ed in fine di alcune Regole intorno la Sintassi.=Γραμματική της ιταλικής γλώσσης, Έκδοσις έκτη, Διαφόροις αναγκαίαις ειδήσεσιν απαυξηθείσα [...] μετά Κανόνων τινών Συντάξεως. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1821 . 243 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1821 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγγελίαι περί υγείας και μακροβιότητος έτι δε Και πρόχειροι θεραπείαι συνήθων τινών και αιφνιδίων παθημάτων Ερανισθείσαι εκ παλαιών και νεωτέρων Παρά Γρηγορίου Καλλιρρόη ιατρού. Επιστασία και τυπογραφική διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή Διδασκάλου εν τω κλεινώ του Γένους Φροντιστηρίω τουπλίκλην Φλαγγίνη. by Καλλιρρόης, Γρηγόριος Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1829 . ξα'+513 σ. , Γκίνης-Μέξας 1880. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1829 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια φιλολογική εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, συναρμοσθείσα μεν παρά του Ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, Νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, πλείονος ένεκα των της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών ωφελείας. Έπιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. Τόμοι: by Πατούσας, Ιωάννης Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1811 . 2 τ. , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας 632/ΦΗΛ 1811.14, 15. Ο τομ. 3 διπλός. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1811 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha