Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως μετά συνωνύμων και επιθέτων εκλογής. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά....Εν ταύτη τη εκδόσει επιμελώς διορθωθείς και προσαρμοσθείς εις χρήσιν εξαιρέτως των της Ελλάδος Σχολείων προς ευμαρεστέραν της τε ελληνικής και απλής γλώσσης, και θεματογραφίας γύμνασιν / by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1820 . 502 σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 1238. 23x15 εκ. Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος. Μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και ιταλικών λέξεων πίνακος. Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς = by Βλάχος, Γεράσιμος ο Κρης Publication: Venezia: Giovanni Pietro Pinneli, 1659 . 24+(2)+688+(114) σ.: , scientiarum in vtroque idiomate magistro. Ad serenissimum ferdinandum ΙΙ. Magnum Ducem hetruriae. Venetiis, MDCLVIIII. Σελιδαρίθμηση: Λείπουν οι αρχικές σελ. 1-10, 13-20, 24-28 & 1 σ. στο τέλος. Βιβλιογραφία: Κ. Ν. Πλαστήρας 25, Παπαδόπουλος Ι. 1369, Legrand ΒΙΙ 434 Date:1659 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha