Ιερά ιστορία: Επί τη δοκιμασία και κρίσει της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής...και εισαχθείσα υπ αυτής εις τα αλληλοδιδακτικά Σχολεία προς διδασκαλίαν της εν αυτοίς μαθητευούσης ορθοδόξου νεολαίας / by Βερναρδάκης, Δημήτριος Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Η Προόδος», 1875 . 62 σ. ; 11x10 εκ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερά κατήχησις: Επί τη δοκιμασία και κρίσει της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής βραβευθείσα πατριαρχικώς και συνοδικώς εν τω περί των Ιερών Μαθημάτων ειδικώ διαγωνισμώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και εισαχθείσα υπ' αυτής εις τα ελληνικά Σχολεία προς διδασκαλίαν της εν αυτοίς μαθητευούσης ορθοδόξου νεολαίας / by Βερναρδάκης, Δημήτριος Ν. Publication: Εν Αθήναις: Τυπογραφείον "Η Πρόοδος", 1875 . 64 σ. ; 15x11 εκ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καποδίστριας και Όθων. by Βερναρδάκης, Δημήτριος Ν. Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1967 . 146 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου δράματα: Τόμος τρίτος. Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ηλέκτρα, Αλκήστις / by Ευριπίδης Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . η΄+719 σ. ; 24x19 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha