Η νέα Δίρκη: by Βελεφάντης, Κ. Publication: Αθήνα: Γκαρμπολάς, Αλέξανδρος, 1857 . 292 σ.: , Στο βιβλίο δεν υπάρχουν τυπογραφικές ενδείξεις. Π. Γ. Κόκκας αναφέρει ως εκδότη τον Α. Γκαρμπολά. Βλ. περ. "Μακεδονικά" τομ. 21 (1981) 229. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ευβοϊκά: by Βελεφάντης, Κ. Publication: Malta: Χ.Ε, 1851 . 44 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha