Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. by Βεινόγλου, Μαρία Publication: Αθήνα: Κοινωνία των Εθνών, 1997 . 166 σ. , Ανατύπωση από το πρωτότυπο έργο (Α' έκδοση), Genève, 1926, σ.vi+233+67 εικ. εκτ. κειμ. στο: ΧΙ-254-194. | Τίτλος Πρωτοτύπου: LΈtabissement des réfugiés en Gréce. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτισμός, κοινότητες και δημογεροντίες στην τουρκοκρατούμενη Μικρά Ασία : by Βεινόγλου, Μαρία Publication: Σέρρες : χ.ε., 2022 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Μικρασιατική σπίθα", τ.22(2022) 379-398 Date:2022 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha