Το προφίλ και ο ρόλος των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών με βάση τα Εγχειρίδια Παιδαγωγικής του 19ου αιώνα / by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σσ. 217-250 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία της "εν Θεσσαλονίκη Δημοτικής Σχολής Κουφαλιωτών" (1907/1908-1913/1914) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 33 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 173-197 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση και λειτουργία της "εν Θεσσαλονίκη Δημοτικής Σχολής Κουφαλιωτών" (1907/1908-1913/1914) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά συνεδρίου: Οι εκπαιδευτικοί γράφουν και μιλούν για την ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης", σ. 235-251 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσχολική αγωγή στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 24 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 6 (2002) 123-146 | Περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδια "Ηθικής" και "Χρηστοήθειας": by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 28 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 167-194. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση και λειτουργία του υποδιδασκαλείου και οικοτροφείου αρρένων στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία έτη της οθωμανικής κυριαρχίας (1901/1902-1912/1913) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04) 377-403 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ηθική (θεωρητική και πρακτική) κατά το 18ο και 19ο αιώνα στην Ελληνική εκπαίδευση : by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, 2013 . 336 σ. ; 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις οργάνωσης της εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά από το 1850 έως το 1912 : by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη : Δέσποινα Κυριακίδη, 2015 . 350 σ. : 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινοτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα της κοινότητας Λαγκαδά μέσα από την αλληλογραφία των κατοίκων και της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (1885-1915) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 25 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 263-288 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική οργάνωση και η εκπαιδευτική κίνηση των Καπουτζήδων (Πυλαίας ) μέσα από την αλληλογραφία των κατοίκων και της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (1874-1915) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 30 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 197-226. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ονοματογραφία των φιλογενών και φιλόκαλων Θεσσαλονικέων συνδρομητών και συνδρομητριών εκπαιδευτικών σε ελληνικά βιβλία των ετών 1804 – 1925 / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2017 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 9 (2017) 57-77. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια της ηθικής κατά τον εκ Σερρών Δημήτριο Άρμο / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2015 . 60 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.17(2015) 53-113 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική κίνηση στις Σέρρες και στην ευρύτερη περιοχή την περίοδο 1913-1931 : by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2019 . 35 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.19(2019) 80-116 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερραίοι φιλόμουσοι συνδρομητές σε ελληνικά βιβλία των ετών 1800-1912 / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2004 . 90 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.15(2004) 135-224 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Σχολείων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα) / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2016 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014. Πρακτικά", σ. 195-211 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Περί των χρεών των διδασκάλων και των διδασκαλισσών". Προσδοκίες και απαιτήσεις της πολιτείας για το ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τον 19ο αιώνα / by Βαχάρογλου, Ευστράτιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 401-414 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha