Οι λαϊκές βιβλιοθήκες θεσμός κοινωνικής υποδομής by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σουρνόπουλος, Ν. Κ., 1982 . 46 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα ποιητικά / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1970 . 371 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα επιγενόμενα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ν. Νικολαΐδης, 1977 . 53 σ. , Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προσφορά. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1977 . 31 σ. , Στο 2ο αντίτυπο της δωρεάς Ζωγραφάκη υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεγάλη νύχτα και το παράθυρο / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δίφρος, 1959 . 62 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά και τα αναστάσιμα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1959 . 80 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το δάπεδο και άλλα ποιήματα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ν. Νικολαΐδης, 1951 . 38 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες αυτοβιογραφίας: by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Ρόδη, 1970 . 4 τ. , Από τη Δωρεά Γ. Ζωγραφάκη προήλθαν ο 2ος, 3ος και 4ος τόμος. Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Στον Παγκόσμιο Πόλεμο / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Εκάτη, 1994 . 6 σ. , Τόμος : "Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων", σ. 275-280. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dans la Guerre mondiale / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Paris: Éditions Autrement, 1992 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Salonique, 1850-1918. La "ville des Juifs" et le réveil des Balkans", σ. 255-260. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πνευματικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 60 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο : "Μακεδονία-Θεσσαλονίκη: αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος", σ.235-294. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Γευγελή στον Μακεδονικόν Αγώνα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ.201-212. | Απόσπασμα από το: Μακεδονικός Αγώνας: Διαλέξεις για τα 80 χρόνια. Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1986, σσ. [109-120]. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Γευγελή στον μακεδονικό αγώνα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 12 σ. , Τόμος: "Μακεδονικός αγώνας: Διαλέξεις για τα 80 χρόνια", σ. 109-120. | Αναδημοσιεύτηκε και στο ΧΙ-284-639 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα πενηντάχρονα της δημοτικής βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2011 . 13 σ. , Τόμος "Ελληνικό και Διεθνές Αλμανακ 1984-2009", σσ. 63-68 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παραμύθι της Θεσσαλονίκης. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 23 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 14-36 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κωστής Παλαμάς και η Θεσσαλονίκη. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 121-129 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτο Κρατικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης. by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 8 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 436-443 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφορά / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1938 . 31 σ. , Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ρόδα της Μυρτάλης / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : Τυπ. "Ελληνική Ιατρική", 1931 . 93 σ.: 21x14 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα ποιήματα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Αθήνα : Κέδρος, 1978 . 318 σ.: , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα 21x14 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha