Εκκλησιαστικαί επαρχίαι της Θράκης και ο φάκελλος 434 της Βιβλιοθήκης της Βουλής περί Θράκης. by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1953 . 126 σ. , Τόμος ΙΗ΄ (1953) 5-130 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξορκισμοί, χαιμαλιά, νουσκάδες, κουρμπάνια στη Θράκη / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1953 . 16 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν του Σουφλίου : Φάκελλος βιβλιοθήκης Βουλής 434 / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1965 . 14 σ. , Ανάτυπο από το "Αρχείου του Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού", τ.31 (1965) 289-300 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Φιλάρετος Ι. Βαφείδης / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 359-364. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Διδυμοτείχω Μετόχιον "Ο Άγιος Χαράλαμπος" / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 7 (1936) 212-220 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Διδυμοτείχω ανευρεθείσα αναθηματική επιγραφή Πλωτινοπολιτών / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 196-210. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Διδυμοτείχω τέμενος Βαγιαζήτ Α΄ του Κεραυνού και αι επιγραφαί του / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 35-51. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν τω χωρίω Πυθίω του Διδυμοτείχου τάφος του εν Αδριανουπόλει απαγχονισθέντος Οικουμενιού Πατριάρχου Κυρίλλου του ΣΤ΄ / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 52-55. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Κομάροις ανευρεθέν ανάγλυφον του ήρωος της Θράκης / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 404-407. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιερά προσκυνήματα ήτοι τζαμιά, μεστζίτ, τεκέδες και τάφοι των Μωαμεθανών Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 219-233. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εκκλησίαι Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 228-250. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 335-342. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Πεντάζωνον και τα Πηγαδίτσια Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 178-180. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Σκυλοδόντι" και η "Παπά Πέτρα" του Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 276-283. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν της Μονής Δαδιάς / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 284-291. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λησταί Πομάκοι κατά του Διδυμοτείχου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 434. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πανώλης εν Διδυμοτείχω / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 434-436. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου και δημοτικά άσματα Σουφλίου / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1943 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 18 (1943) 303-307. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Στράντζας / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1958 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 27 (1958) 44-64. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρύλος της αλώσεως του κάστρου του Σερεντζίου υπό των Σταυροφόρων / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1958 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 27 (1958) 65 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha