Η κοινωνική και οικονομική ζωή της Εράτυρας (Σέλιτσα) το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1995 . 107 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής-λαϊκής αγιογραφίας: by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1990 . 88 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγιογραφία της Εράτυρας (Σέλιτσας) τέλος 18ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 23 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ.143-165. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περιοχή Βοΐου (Ανασέλιτσα) της Δυτικής Μακεδονίας κατά τον 19ο - αρχές 20ού αιώνα: by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ Σταμούλης, 2007 . 498σ.: 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιογράφοι Ανασελίτσας Κοζάνης / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη : Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης, 1988 . 25 σ. : , Ανάτυπο από τα "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος", τ.Ζ'(1987-88) 125-150 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόγιος Βασίλειος Παπαευθυμίου (μέσα 18ου - αρχές 19ου αι.) και η συμβολή του στο νεοελληνικό διαφωτισμό / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 2014 . 399 σ.: 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha