Θράκες: by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2013 . 432 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός των αγαλμάτων, η περίπτωση της Φλώρινας: by Ανδρέου, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2006 . 392 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τρεις ουρμήνις: by Μπουντώνας, Ευθύμιος Publication: Βελβενδό: Δήμος Βελβεντού, 2010 . 47 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βελβεντό, ο τόπος μου: by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Βελβενδό: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2010 . 3 τ.: , Τόμος 1-3 | Τόμος 2 : Βιβλίο εκπαιδευτικού Τόμος 3 : Τετράδιο εργασιών | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Γεώργιος (Αλέξης) Ζορμπάς (1865-1941) by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Βελβενδό: Δήμος Βελβεντού, 2011 . 22 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατριαρχική Αλληλογραφία. Εγκύκλιος Γενική / 20 Αυγούστου 1902/ αρ. πρωτ. 3986 : by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 19 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 225-243. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωτογραφικό αδημοσίευτο υλικό από τη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανούπολης (1872-1996) : by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 6 σ.; , Άρθρο από "ΚA΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 209-214 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταφυγή στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας κατά την πρώιμη Οθωματοκρατία (15ος-16ος αι.) : by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Γρεβενά : Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, 2016 . 28 σ.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Α' Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας", (2014) σ.39-67 29x21 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημογραφικές μεταβολές σε οικισμούς της περιοχής Φλώρινας από το β' μισό του 15ου στις αρχές του 20ού αι. / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 23 σ. , Άρθρο από τα : "Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεσονικών Σπουδών", τ.42 (2017) 49-102 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "περί εθνικής αγωγής" λόγοι και παραινέσεις στις εκπαιδευτικές εγκυκλίους (1924-1974) / by Γκόλια, Παρασκευή Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 433-442. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έμφυλες μεταφηγήσεις και αναγνώσεις του Μακεδονικού Αγώνα μέσα από τις ιστορικές μαρτυρίες : by Βαμβακίδου, Ιφιγένεια Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2004 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.45(2004) σ. 13-19 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha