Εισηγήσεις προς την Δ΄ αναθεωρητικήν Βουλήν του βουλευτού Τρικκάλων (1946-1950) Αλέξανδρου Β.Βαμβέτσου. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1961 . ιστ΄+540 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος και η ελληνική πολιτική. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 44 σ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπυρίδων Βλάχος: ο από Ιωαννίνων αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος /   Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1970 . 51 σ.: 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μικραί νομικαί μελέται: by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 123 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της Βακουφικής δεκάτης των Γαζή-Οβρενός by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 7 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 33-40 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τινά πολιτογραφήσεως και κτήσεως εκλογικών δικαιωμάτων των κατοίκων των Νέων Χωρών. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 13 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 47-59 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της εν Μακεδονία ισχυούσης δημοτικής νομοθεσίας. by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 3 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 90-92 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασιλευομένη δημοκρατία ουχί πρωθυπουργική δικτατορία by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Ελληνικά Χρονικά: Ιδεολογική, κοινωνική, φιλολογική, επιστημονική επιθεώρησις, 1916 . 14 σ. , Τόμος Α' (1916) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνταγματική μεταρρύθμισις by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Μέλλον (το): Επιθεώρησις των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών μετά ναυτικού δελτίου, 1921 . 35 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha