Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος by Βαλαωρίτης, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι δεμένοι σε 4. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1842-1902 by Βαλαωρίτης, Ι.Α. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 . 347 σ.+πίν.: , Περιλαμβάνει και πίνακες εκτός κειμένου Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha