Ο ποταμός Στρυμών και η περιοχή του / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 10 σ.: , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 71-80. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Έδεσσα. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 7 σ.: , Τόμος "Ιστορία της Μακεδονίας από τα Προϊστορικά ώς το 1912", σ. 62-68 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Μεσημβρία του Αιγαίου / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 33 σ.: , Τόμος: "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο", σ. 75-107. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις της Μακεδονίας με την Θράκην και ιδίως την Σαμοθράκην κατά την Ελληνιστικήν εποχήν / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 109-114. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή εξ Αραβησσού Πέλλης / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 7-11 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφές από την αρχαία Έδεσσα / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ. 53-69. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία της Δυτικής Μακεδονίας by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1992 . 35 σ.: , Τόμος "Πρακτικά 2ου Πανδυτικομακεδονικού συνεδρίου", σ.67-101 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μέγα Σπήλαιο της Πίνδου και τα κάστρα του. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Γρεβενά: Δήμος Γρεβενών, 1994 . 16 σ.: , Τόμος "Πρακτικά Α Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών (1993)", σ. 247-266 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βωμοί με ανάγλυφα και επιγραφές από την αρχαία Έδεσσα by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 14 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V. (1989) Τόμος 1", σ. 147-160 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Ελιμεία / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 10 σ.: , Ανάτυπο από το "Αφιέρωμα στον N.G.L.Hammond", 37-45 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Έδεσσα: by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 30 σ.: , Τόμος: "Συμπόσιο «Η Έδεσσα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός", 375-434. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εγνατία οδός και η Βισαλτία / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Νιγρίτα: Δήμος Νιγρίτας, 1995 . 20 σ.: , Τόμος: "Συμπόσιο «Η Νιγρίτα-Η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας» (1993), 59-78. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες και μνημεία Δυτ. Μακεδονίας. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, . 11 τχ.: , Τεύχ. 1, τόμ.15 (1960) 214-226 Τεύχ. 2, τόμ.18 (1963) 212-232 Τεύχ. 4, τόμ.20 (1965) 423-440 Τεύχ. 5, τόμ.21 (1966) 354-356 Τεύχ. 6, τόμ.22 (1967) 406-416 Τεύχ. 7, τόμ.23 (1968) 345-351. Περιέχουν αφιερώσεις. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1969 . 11 σ.+21 πίν.: , Τόμος (1969) 59-69 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1970 . 10 σ.+29 πίν.: , Τόμος (1970) 66-75 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας Θράκης. by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1971 . 5 σ.+14 πίν.: , Τόμος (1971) 119-123 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας την αρχαία Ελιμεία / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1976 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά Α' Συμποσίου Ιστορίας Λαογραφίας Γλωσσολογίας", σ. 20-37. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Έδεσσα : τρεις αντιπροσωπευτικές οικίες στον Λόγγο / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 10 σ.: , Ανάτυπο από "Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 29-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Βλ. και VI-187-555. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πίνδος, ο Αλιάκμονας και τα πέτρινα γεφύρια: by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Γρεβενά: Αλτιντζής, Θανάσης, 2012 . 16 σ.: , Τόμος Συνέδριο. Τα Γρεβενά: ιστορία-τέχνη-πολιτισμός (2002) σσ. 1-16 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέως Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή Μεσημβρίας / by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1979 . 16 σ.: , Ανάτυπο από "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1979) 107-113+8 (πίνακες) Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha