Η διπλωματική και οικονομική παρουσία των Βενετών στην περιοχή της Άρτας κατά τον 18ο αιώνα: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004 . 389 σ.; Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένους «Προς Πολυκλέα περί του επιτριηραρχήματος»: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2012 . 54 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 18ου αι.: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 41-63 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Κουμάνος ο πρώτος Βενετός πρόξενος στην Άρτα το 1720. Δικαιοδοσία-Καθήκοντα / by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Άρτα: χ.ε., 2001 . 16 σ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα καθήκοντα του Bernardo Macula προξένου της Βενετίας στην τουρκοκρατούμενη Ναύπακτο (1703) by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 12 σ. , Ανάτυπο από το, «Θεσσαλονίκη». Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιώσεις του Αλή Πασά των Ιωαννίνων στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου στα τέλη του 18ου αιώνα / by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σ. 87-112 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προξενείο της Βενετίας στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Δικαιοδοσία - Έσοδα και έξοδα / by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 95-112 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λιποτάκτες του βενετικού στρατού στην Ήπειρο κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα / by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2013 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΛΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 44-58 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha