Το κοσμοείδωλον του Μεγάλου Βασιλείου: by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 25 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κοσμολογία και κοσμική δικαιοσύνη στην αρχαία ελληνική διανόηση : by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκης Εμμ. και Υιοί, 1969 . 136 σ.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χώρος και χρόνος στην κοσμολογία του Εμπεδοκλή / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 22 (1969) 326-340 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπεδοκλής (Β 35, 3-4) : η κοσμική δίνη / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 312-320 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εν-πάντα : μία θεμελιακή δομή σκέψης στην πρώιμη ελληνική φιλοσοφία / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 30 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", τ. Β 193-223 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος στον Ηράκλειτο / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1966 . 5 σ. ; , Ανάτυπο από τις "Εποχές", τχ.34(1966) 103-107 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα "νόημα του κόσμου" : προϋποθέσεις / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.Α'(1973) 335-338 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα του συνεχούς στη φιλοσοφία του Whitehead / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1973 . 37 σ. ; , Ανάτυπο από την "Φιλοσοφία", τχ.3'(1973) 405-442 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχήματα σκέψης στον Ηράκλειτο : μελέτη / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1965 . 27 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Φιλολογο", (1965) 24x17 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φαινόμενο και πραγματικότητα / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1974 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.Γ' (1974) 29-49 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Amor fati στη φιλοσοφία του Nietzsche / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής", τ.ΙΑ' (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις αντινομίες στον Πλατωνικό Τίμαιο / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη : Χ.ε., 1971 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από την "Ροτόντα", τ.3 (1971) 235-239 28x21 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις αντινομίες στον Πλατωνικό Τϊμαιο / by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Θεσσαλονίκη: Ροτόντα, 1971 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ροτόντα: Φιλοσοφία, τέχνη, επιστήμη, κοινωνικά θέματα", Έτος Β', τχ.3 (1971) 235-239. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha