Αδελφότητες και αδελφάτα στις Σέρρες κατά τα τέλη του 19ου-αρχές του 20ου αιώνα / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1994 . 42 σ.; , Ανάτυπο από το "Σίρις", τ. 4 (1994), 113-150 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής στις Σέρρες: by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1996 . 45 σ. , Ανάτυπο από το "Σίρις", τ. Ε' (1996) 33-75 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο άγνωστα έντυπα του Ελληνικού Μουσικο-Γυμναστικού Συλλόγου "Ορφέας" Ξάνθης. by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Ξάνθη: Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση, 1998 . 14 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην περιοχή των Σερρών στις αρχές του 20ου αιώνα. by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Σίρις, 2012 . 48 σ. , Τόμος 6 (2002) 85-132 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκκλησιαστικός Κώδικας Αγίας Τριάδας Σφελινού : ο πολιτικοοικονομικός ρόλος της Εκκλησίας στην περιοχή των Σερρών κατά την ύστερη τουρκοκρατία / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 15 σ. , Ανάτυπο από "ΚΓ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.207-220 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο έλεγχος της διαχείρισης του κοινοτικού νοσοκομείου Σερρών το 1874 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), 2013 . 40 σ. : , Ανάτυπο από τα "Σερραικά Σύμμεικτα", Τόμος Β' (2013) 393-432 23x15 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική και οικονομική διαχείριση του Δήμου Σερρών μετά την απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944 - Μάρτιος 1945) μέσα από το δημοτικό αρχείο / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2016 . 32 σ.; , Ανάτυπο από τα "Σερραϊκά Σύμμεικτα", τ. 3 (2016) 289-320. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά 24x16 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γυμνασιάρχης Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου και η λειτουργία του Οικοτροφείου και Διδασκαλείου Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2018 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 4 (2018) 191-224 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ήσο ποτέ "Σχολή" μεγάλη". Η εκπαίδευση στην επαρχία Ζίχνης 1840-1913 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Τυπ. Typographic, 2019 . 286 σ.: 24x16 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος των Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2019 . 29 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιερά μονή Αγίου Προδρόμου (Τιμίου Σταυρού) Παλαιοκάστρου και τα γεγονότα της πανήγυρης του 1904 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1998 . 12 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.13(1998) 117-128 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες υπήκοοι στην πόλη των Σερρών το 1869 / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 2007 . 23 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.16(2007) 97-120 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος των Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας, . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό περιοδικό: "Eusebius Lab: Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας", τχ.[1] (2020) 1-29. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδελφότητες και Αδελφάτα στις Σέρρες κατά τα τέλη του 19ου-αρχές του 20ου αιώνα / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1993 . 38 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σίρις : περιοδική έκδοση του Συνδέμου Φιλολόγων Ν. Σερρών", τ.4(1993-94) 113-150 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρακτορείο της τράπεζας της ανατολής στις Σέρρες : μία ελληνική τράπεζα των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1995 . 37 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σίρις : περιοδική έκδοση του Συνδέμου Φιλολόγων Ν. Σερρών", τ.5(1995-96) 33-69 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην περιοχή των Σερρών στις αρχές του 20ου αιώνα / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 1997 . 47 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σίρις : περιοδική έκδοση του Συνδέμου Φιλολόγων Ν. Σερρών", τ.6(1997-2002) 85-132 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας του Μανδηλίου Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: χ.ε., 2006 . 31 σ. ¨ , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σερραϊκά Ανάλεκτα", τ.4(2006), σ.113-144 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μαρουλιστές. Μαθητές - διδασκάλισσες και απόφοιτοι διδάσκαλοι του Διδασκαλείου Σερρών (1872-1885) / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Σέρρες: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2022 . 50 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 5 (2022) 269-318 Date:2022 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha