Ο καταμερισμός των έργων και οι αρχαίοι Έλληνες by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1956 . 52 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ομηρική οικονομία by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 35 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ξενοφών ως οικονομολόγος by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1960 . 134 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογιστική εταιρειών by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 122 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σόλων και αι οικονομικαί του μεταρρυθμίσεις by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957 . ιβ'+124 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φυσιοκράται και οι αρχαίοι Ελληνες: by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1967 . 119 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αυτοτέλεια των χρήσεων: by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1960 . 76 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόσβεσις των ασωμάτων ακινητοποιήσεων by Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1960 . viii+37 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha